Menu
产品&服务
王铜 氢氧化铜 醋酸铜
产品&服务农化材料氢氧化铜 首页
氢氧化铜

基本信息

化学名称:氢氧化铜;

分子式:Cu(OH)2      分子量:97.5

外观:蓝色粉末或晶体


产品效用

农用杀菌剂的主要原材料。